อุดรฯ ออกประกาศ 3 ฉบับรวด สั่งร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. ปิด 4 ทุ่ม เปิดตี 5

อุดรฯ ออกประกาศ 3 ฉบับรวด สั่งร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. ปิด 4 ทุ่ม เปิดตี 5

0
25 มี.ค. 63

วันนี้(25 มี.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม "โควิด -19" ทั้งหมด 3 ฉบับรวด ประกอบด้วย


ฉบับที่ 6 คำแนะนำการปฏิบัติของประชาชน

1.ให้ประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในจ.อุดรธานีสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งทั้งในและนอกเคหะสถาน
2.ให้ประชาชนอยู่บ้านตามแนวทาง“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ”และปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองให้ใช้หลักที่ว่าทุกคนที่เราเจอมีโอกาสติดเชื้อดังนั้นจึงควรอยู่บ้านอย่างไปไหนล้างมือทั้งวันกินร้อนช้อนฉันห่างกัน2เมตร
3.ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งในส่วนราชการทุกแห่งจัดให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างการจนท.และมาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในอาคาร
4.งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์หรืองานที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมประชาชนของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อนยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและมีการปฏิบัติด้านสาธารณสุขครบถ้วน


ฉบับที่ 7 งดให้บริการเป็นการชั่วคราว
1.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตั้งแต่26มีนาคม2563จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเฉพาะส่วนที่เข้ารับบริการด้วยตัวเองประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์สายด่วน1567, โทรศัพท์-โทรสาร 042223180 และอีเมล udonthani_6@hotmail.com
2.สนง.ปฏิรูปที่ดินจ.อุดรธานีสำหรับการคัดค้านหรือขอโอนสิทธิหรือรับมรดกให้ใช้สิทธิผ่านทางไปรษณีย์ภายในกำหนดตามประกาศการชำระเงินให้ชำระผ่านช่องทางธกส.ติดต่อสอบถามทางโทรฯ042-920033


ฉบับที่ 8 ปิดสถานที่ในพื้นที่จ.อุดรธานีชั่วคราว
1.ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม.ให้เปิดจำหน่ายในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00น.
2.โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่งประกอบด้วยสถานธนานุบาลทน.อุดรธานี1,2สถานธนานุบาลทต.กุมภวาปีและสถานธนานุเคราะห์38
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


ก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯอุดรธานี ได้ออกคำสั่งปิดหน่วยงานราชการ(ชั่วคราว)คือ
1.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
2.สนง.ที่ดินจ.อุดรธานี/สาขา/ส่วนแยกทุกแห่งในท้องที่จ.อุดรธานีปิดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทเว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาได้แก่การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ(มรดก,ใบแทน,ขาย,ให้,จํานอง),การใช้สิทธิคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน–การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขตแบ่งแยกรวมโฉนดที่ดินเป็นต้น–การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกําหนด–การอายัดที่ดิน, การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
3.สนง.ประกันสังคมอุดรธานีและสาขากุมภวาปีณสถานที่ทําการจ.และสาขากุมภวาปีโดยให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(www.sso.go.th)และสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข042-920345-8(วันเวลาราชการ)Hotline:1560(ตลอด24ชั่วโมง)
4.สนง.ขนส่งจ.อุดรธานีประกอบด้วยสนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่1,แห่งที่2,สาขากุมภวาปี,สาขาหนองหาน,สาขาบ้านผือ,สาขาอําเภอเพ็ญปิดให้บริการด้านทะเบียนรถด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถเว้นการรับชําระภาษีรถตามพรบ.รถยนต์พ.ศ.2522,การตรวจสภาพและชําระภาษีรถตามพรบ.การขนส่งทางบกพ.ศ.2522สําหรับรถขนส่งที่ครบกําหนดสิ้นงวดภาษีเดือนมีนาคม2563เท่านั้น
5.สั่งปิดสำนักทะเบียนทุกแห่งยกเว้นแจ้งเกิด-ตาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่