ลิเก ลำตัด นักกีฬา นักมวย ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

ลิเก ลำตัด นักกีฬา นักมวย ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

0
1 พ.ค. 63

นักกีฬา นักมวย ลิเก ลำตัด ได้เฮ เตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน


ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมตัวเลข มานำเสนอกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่


กลุ่มเปราะบาง คือ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้บ้าน


กลุ่มตกหล่น คือ คนชายขอบ ผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต บุคคลล้มละลาย


โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะดูแลสองกลุ่มนี้ เสนอแนวทางช่วยเหลือ 13 ล้านคน วงเงินรวม 3.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งการดูแลช่วยเหลือจะแตกต่างกัน แล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่มคนพิการ 2 ล้านคน ได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 1 พันบาท ผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท คนไร้บ้าน พม. จะหาที่อยู่ให้ ส่วนเด็กเล็กที่แม่ลำบากฐานะยากจน พม.จะช่วยดูแลให้ แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ 5,000 บาท เท่ากับผู้ประกอบอาชีพอาชีพอิสระและเกษตรกร


กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา คือ ลิเก ลำตัด นักกีฬา นักมวย กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดูแล โดยกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน


ทั้งนี้ กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ คือ กลุ่มข้าราชการบำนาญซึ่งได้รับเงินจากรัฐ กลุ่มผู้ขายของออนไลน์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ อยากให้หางานทำมากกว่า เพราะยังมีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1 แสนตำแหน่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่