ยาดมโป้ยเซียน
ตลาดนัดจตุจักร ตีเส้นเว้นระยะห่าง ป้องกันโรคระบาด

ตลาดนัดจตุจักร ตีเส้นเว้นระยะห่าง ป้องกันโรคระบาด

0
13 พ.ค. 63

กทม. ตีเส้นเว้นระยะห่างภายในตลาดนัดจตุจักร ระยะทางกว่า 12,000 ม. คาดแล้วเสร็จศุกร์นี้


นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำเครื่องหมายเพื่อเว้นระยะห่างบริเวณหน้าร้านค้าและภายในโครงการของตลาดนัดจตุจักร ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้เข้าพื้นที่สำรวจและดำเนินการขีดสีตีเส้นทำเครื่องหมายเว้นระยะห่าง รวมทั้งเครื่องหมายห้ามตั้งวางสิ่งของ และเส้นแบ่งตั้งวางแผงค้า เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดบริเวณหน้าร้านค้าระหว่างการรอเข้าใช้บริการ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


96534370_2509915352441404_340


จากการสำรวจเส้นทางที่ต้องดำเนินการภายในโครงการตลาดนัดจตุจักร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
1.ถนนสายหลัก (รอบ ๆ ตลาดนัดฯ) ระยะทางรวมยาว ประมาณ 1,300 เมตร
2.ซอยรอง ระยะทางรวมยาวประมาณ 2,520 เมตร
3.ซอยย่อย ระยะทางรวมยาวประมาณ 7,910 เมตร
4.บล็อกแผงค้าขายบริเวณลานเท หอนาฬิกา ระยะทางรวมยาวประมาณ 308 เมตร มีบล็อกแผงค้าฯ จำนวน 259 แผง อนุญาตให้ทำการค้าขายได้ 129 แผง ห้ามขาย 130 แผง เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างแผงค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 63

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่