ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ศิลปินแห่งชาติ รับรางวัล ผู้สูงอายุแห่งชาติ 2563

"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ศิลปินแห่งชาติ รับรางวัล ผู้สูงอายุแห่งชาติ 2563

0
22 พ.ค. 63

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ 2563 แก่ "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ศิลปินแห่งชาติ


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 แก่อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปีพุทธศักราช 2536


นายจุติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และให้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุในการพัฒนาประเทศ แต่ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) กระทรวง พม. จึงได้งดการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 แต่ยังคงมีการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2563 ซึ่งอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปีพุทธศักราช 2536 ได้รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563


98430249_2993149664094319_223


ด้านอาจารย์เนาวรัตน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวง พม. และท่านรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติตนในฐานะผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งไม่เคยได้คาดหมายมาก่อน เพราะตนมีความสนใจเรื่องภาษาไทยที่เป็นสื่อของความคิดและสื่ออักษร อีกทั้งไม่เคยทิ้งภาษาไทย ไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตาม เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบและทำให้ชีวิตเรามีความสุขและมีคุณค่า ฉะนั้น จึงขอฝากไว้ว่าอย่ากำหนดกฎเกณฑ์ในการการพัฒนาชีวิตให้กับเด็ก ขอให้เด็กได้พัฒนาไปตามธรรมชาติ และได้เติบโต ด้วยการรู้จักว่าชีวิตคืออะไร หากเด็กได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ชีวิตของพวกเขามีความสุข

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่