ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
กทม.พร้อมเปิดเทอมใหม่พรุ่งนี้ ประสานตำรวจ-เทศกิจ แก้รถติด

กทม.พร้อมเปิดเทอมใหม่พรุ่งนี้ ประสานตำรวจ-เทศกิจ แก้รถติด

0
30 มิ.ย. 63

กทม.พร้อมเปิดเทอมใหม่ 1 ก.ค.นี้ แบบ New Normal ประสานตำรวจ เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร


กทม.พร้อมเปิดเทอมใหม่ 1 ก.ค.นี้ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้สถานการณ์จะดีขึ้นมาก แต่ก็ประมาทไม่ได้ ออกนอกบ้าน หรืออยู่ที่โรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทั้งช่วงเวลาเรียนและช่วงพัก รวมถึงล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้เป็นนิสัย


106057061_842720149469476_910


สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียนนั้น กทม.ยังคงเน้นให้ครูเป็นผู้สอนและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ถึง ป.3 หรือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 400 คน จะให้เด็กมาเรียนตามปกติทุกวัน


73208496_2627934793972792_592


ส่วนชั้นเรียนเด็กโต ระดับชั้น ป.4-ม.6 หรือโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 400 คนขึ้นไป จะเป็นการเรียนแบบผสมผสาน โดยให้โรงเรียนพิจารณาความเหมาะสม ทั้งการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติและสลับวันเรียน หรือการสลับวันมาเรียนทั้งหมด ซึ่งวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียน ก็จะมีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือมอบแบบฝึกหัดและการบ้าน ใบงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ทำระหว่างอยู่ที่บ้าน หรือการสอนชดเชยกลุ่มเล็กที่โรงเรียนในกรณีจำเป็น เพื่อลดความแออัดภายในโรงเรียน และครูจะได้เฝ้าระวังโรคในกลุ่มนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดเทอม 1 ก.ค.นี้! ศธ.แนะ ผลัดกันเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน เลี่ยงแพร่ระบาดโควิด
- วันเปิดเทอม-ปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563 ให้ปิดเทอมรวม 54 วัน
- "หมอยง" ห่วงเปิดเทอมโควิดระบาดรอบ 2 เสี่ยงปิดเมืองได้ แนะปรับการเรียนตามวิถีใหม่


105418359_842719862802838_142


นอกจากนี้ กทม.ยังได้กำชับการปฏิบัติในมาตรการป้องกันด้านอื่นๆ เช่น การทำความสะอาดภายในโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ และโรงอาหาร การทำความสะอาดเบาะที่นั่งภายในรถโรงเรียนทั้งก่อนรับและส่งนักเรียนทุกครั้ง การจัดพื้นที่สำหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียนด้วยตัวเองที่โรงเรียน การตั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน การเว้นระยะห่างกิจกรรมหน้าเสาธง การจัดที่นั่งในห้องเรียน โรงอาหาร และการตั้งจุดล้างมือในบริเวณโรงเรียนอย่างเพียงพอ เป็นต้น


83704811_2627934863972785_121


ส่วนการจราจร กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจได้ประสานความร่วมมือ กองบังคับการตำรวจนครบาล (บกน.) 1-9 พร้อมทั้งจัดทำแผนจัดการจราจรช่วงเปิดภาคเรียน โดยประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจของ กทม. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ประจำจุดบริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 437 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนเอกชน โดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 451 นายต่อวัน วันละ 2 รอบ (เช้าและเย็น) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไป ตามโครงการ “การจัดการจราจร ความปลอดภัย สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทศกิจ School Care)" เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สัญจรไป-มา บริเวณสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมากที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วน


นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมาตรการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวัง ตรวจตรา และกวดขันบริเวณด้านหน้าโรงเรียนไม่ให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าแก่เด็กนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่