"ดร.นันทนา" ยืนยันงานวิจัย ป.โท ของ "มาริโอ้" ได้มาตรฐาน

"ดร.นันทนา" ยืนยันงานวิจัย ป.โท ของ "มาริโอ้" ได้มาตรฐาน

0
16 ก.ย. 63

รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก ยืนยันสารนิพนธ์ ปริญญาโท "มาริโอ้ เมาเร่อ" วิจัยเชิงปริมาณ ได้มาตรฐาน และสำรวจดารานักแสดงต่อการบริหารงานนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2559 ซึ่งอาจต่างจากปัจจุบัน


จากกรณีที่ นายมาริโอ้ เมาเร่อ นักแสดงชายชื่อดังจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ “ทัศนคติของดารานักแสดงต่อการบริหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรรัฐศาสนมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก โดยผลสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ ระบุว่า


1600237465586


“…ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ในด้านการบริหารงานทั่วไป ลําดับถัดมา ด้านบริหารการศึกษาและคุณภาพชีวิต ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านบริหารเศรษฐกิจ และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน” นั้น และเกิด กระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก พบหัวข้อแบบสอบถาม ส่อชี้นำ เอนเอียง ชาวเน็ตติคุณภาพงานปริญญาโท


1600237488267


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวเน็ตแห่แชร์ สารนิพนธ์ ป.โท "มาริโอ้" เผยทัศนคติดาราต่อรัฐบาลประยุทธ์
- "เพชร กรุณพล" ห่วง "มาริโอ้" ทัวร์ลง ปมวิจัย ป.โท แนะอ่านจบก่อนวิจารณ์


ล่าสุดวันนี้ ( 16 ก.ย.) รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก ได้ออกมาชี้แจงว่า จากกรณีที่มีการแชร์สารนิพนธ์ของมาริโอ้ และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนั้น ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ขอชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยของมาริโอ้ ตามในแถลงการณ์ดังนี้ แถลงการณ์ชี้แจงเรื่องสารนิพนธ์ของมาริโอ้ เมาเร่อ โดยระบุว่า


การทำสารนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทาง สกอ. อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ นั้นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดง ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี พ.ศ.2559


1600237543980

สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผลวิเคราะห์ และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่าน ซึ่งมาริโอ้ ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อสักถามของคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559


1600237558669

คุณภาพสารนิพนธ์ของมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการ และ ยืนยันสารนิพนธ์ ปริญญาโท มาริโอ้ เมาเร่อ วิจัยเชิงปริมาณ ได้มาตรฐาน และสำรวจดารานักแสดงต่อการบริหารงานนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2559 ซึ่งอาจต่างจากปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่