เทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศล่วงหน้า ปีนี้งดจัดงานวันไหลบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศล่วงหน้า ปีนี้งดจัดงานวันไหลบางแสน

0
23 ม.ค. 64

เทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศล่วงหน้า ปีนี้งดจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564 เลี่ยงการรวมตัวกันของประชาชน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19


เฟซบุ๊กเพจ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ประกาศยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564 โดยระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังได้ตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตระหนักและวิตกกังวล ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น


ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสําคัญ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี พ.ศ. 2564


140395537_3636982179723524_46

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่