ไม่เบา! โควิดนนทบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 48 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

ไม่เบา! โควิดนนทบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 48 ราย โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

0
12 เม.ย. 64

12 เม.ย. 64 โควิดนนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 48 คน เป็นหญิง 28 คน ชาย 20 มีอาการ 35 คน (73%) ไม่มีอาการ 13 คน (27%) ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


ผู้การฯ5 สั่งย้าย ผกก.สน.ทองหล่อ พร้อมตั้งกรรมการสอบปม สถานบันเทิงแพร่โควิด 


ผู้ป่วยรายที่ 394 เป็นชายอายุ 35 ปี ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด มีอาการ พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 395 เป็นหญิงอายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานร้านอาหาร ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง มีอาการ นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 396 เป็นชายอายุ 26 ปี พนักงานโรงพยาบาลนนทเวช ต.บางตลาดอาชีพ อ.ปากเกร็ด ไปเที่ยว Top One รัชดา
ผู้ป่วยรายที่ 397 เป็นชายอายุ 18 ปี ต.บางไผ่ อ.เมือง มีอาการ พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 398 เป็นหญิงอายุ 18 ปี อาชีพรับจ้าง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 399 เป็นหญิงอายุ 25 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางรักน้อย อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 400 เป็นชายอายุ 55 ปี มีอาการ อาชีพข้าราชการ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลตำรวจ
ผู้ป่วยรายที่ 401 เป็นชายอายุ 25 ปี มีอาการ พนักงานเอกชน ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด ไปเที่ยว The Moon Bar
ผู้ป่วยรายที่ 402 เป็นชายชาวเมียนมา อายุ 22 ปี ไม่มีอาการ อาชีพรับจ้าง ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
ผู้ป่วยรายที่ 403 เป็นชายอายุ 32 ปี มีอาการ อาชีพ ช่างซ่อมเครื่องบิน ต.บางกระสอ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 404 เป็นหญิงอายุ 22 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.ท่าทราย อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 405 เป็นหญิงอายุ 34 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางกระสอ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 406 เป็นหญิง อายุ 4 เดือน ไม่มีอาการ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์
ผู้ป่วยรายที่ 407 เป็นชายอายุ 49 ปี ไม่มีอาการ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 408 เป็นหญิงอายุ 20 ปี ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด มีอาการ อาชีพพนักงานบริการสถานบันเทิง ใน กทม.
ผู้ป่วยรายที่ 409 เป็นหญิงอายุ 25 ปี ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย มีอาการ เชื่อมโยงสถานบันเทิง กทม. นอนโรงพยาบาล
ผู้ป่วยรายที่ 410 เป็นหญิงอายุ 23 ปี มีอาการ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง ไปเที่ยว Top One
ผู้ป่วยรายที่ 411 เป็นชายอายุ 26 ปี มีอาการ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง ไป Top One มีอาการ
ผู้ป่วยรายที่ 412 เป็นชายอายุ 27 ปี มีอาการ ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด ไปสถานบันเทิงใน กทม.
ผู้ป่วยรายที่ 413 เป็นชายอายุ 52 ปี ไม่มีอาการ ต.ท่าทราย อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
ผู้ป่วยรายที่ 414 เป็นหญิงอายุ 24 ปี มีอาการ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
ผู้ป่วยรายที่ 415 เป็นหญิงอายุ 51 ปี ไม่มีอาการ ต.ตลาดขวัญอาชีพ อ.เมือง อาชีพรับจ้าง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
ผู้ป่วยรายที่ 416 เป็นหญิงอายุ 24 ปี มีอาการ อาชีพรับจ้าง ต.บางกระสออาชีพ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
ผู้ป่วยรายที่ 417 เป็นหญิงอายุ 36 ปี มีอาการ ต.บางกรวย อ.บางกรวย พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
ผู้ป่วยรายที่ 418 เป็นหญิงอายุ 40 ปี ไม่มีอาการ อาชีพรับจ้าง ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย พบสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 419 เป็นนักศึกษาหญิงอายุ 21 ปี มีอาการ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
ผู้ป่วยรายที่ 420 เป็นหญิงอายุ 35 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 421 เป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ไม่มีอาการ ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 422 เป็นชายอายุ 24 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท อ.เมือง ต.ไทรม้า พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 423 เป็นหญิงอายุ 40 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 424 เป็นหญิงอายุ 27 ปี มีอาการ อาชีพธุรกิจส่วนตัวเอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 425 เป็นอายุ 23 ปี ไม่มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 426 เป็นอายุ 24 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางกระสออาชีพ อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 427 เป็นชายอายุ 31 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท อ.เมือง ต.บางเขน พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 428 เป็นชายอายุ 38 ปี มีอาการ อาชีพรับจ้าง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 429 เป็นชายอายุ 43 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 430 เป็นหญิงอายุ 29 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานเอกชน อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 431 เป็นหญิงอายุ 22 ปี ไม่มีอาการ อาชีพรับจ้าง อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 432 เป็นหญิงอายุ 29 ปี ไม่มีอาการ อาชีพรับจ้าง อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 433 เป็นชายอายุ 19 ปี ไม่มีอาการ ต.ท่าทราย อ.เมือง ไปเที่ยว The Moon Bar นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 434 เป็นหญิงอายุ 25 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานธนาคารทหารไทย ไปเที่ยวทองหล่อ คริสตัล บาร์ นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
ผู้ป่วยรายที่ 435 เป็นหญิงอายุ 27 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ ไปเที่ยว Top One รัชดา
ผู้ป่วยรายที่ 436 เป็นหญิงอายุ 57 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 437 เป็นชายอายุ 51 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษั ต.ท่าอิฐอาชีพ อ.ปากเกร็ด ไปเที่ยวเอกมัย เบียร์เฮาส์
ผู้ป่วยรายที่ 438 เป็นชายอายุ 26 ปี มีอาการ ต.ท่าทรายอาชีพ อ.เมือง ไปเที่ยวคลาสเซ็สบาร์
ผู้ป่วยรายที่ 439 เป็นหญิงอายุ 23 ปี มีอาการ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 440 เป็นหญิงอายุ 28 ปี มีอาการ อาชีพพนักงานบริษัท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยรายที่ 441 เป็นหญิงอายุ 23 ปี ไม่มีอาการ อาชีพพนักงานบริการ Nop Bar เมืองทอง


โควิดเชียงใหม่ จ่อติดเชื้อสะสมทะลุ 1 พันคน แทบทุกพื้นที่เป็นจุดเสี่ยง วอน ปชช. อยู่บ้าน 


ยอดพุ่งต่อเนื่อง! โควิด19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 985 ราย ป่วยสะสม 33,610 ราย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่