บ้านและสวน | EP.27 | 18 ต.ค. 63 | AMARIN TVHD34

1
18 ต.ค. 63
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน "บ้าน ฟ้า บ่ กั้น"
เจ้าของ คุณจัตวา ชุณหบุญญทิพย์ – คุณอนุสรา แท่นพิทักษ์
ออกแบบ คุณทวิชากร เหล่าไชยยงค์ บริษัท S Pace Studio


ช่วงนอกบ้าน "WHEREDER POSHTEL"
เจ้าของ คุณนิพันทฐ์ – สิริรัตน์ – สุชาดา สัจจะไพบูลย์
ออกแบบ คุณวิรัช – นภกช ปัณฑพรรธน์กุล บริษัท ไรซ์ ป๊อปเปอร์ จำกัด


ช่วงสรรหา "BegerShield Air Fresh"


ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34
ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV


คำที่เกี่ยวข้อง

คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ไอเดียนอกบ้าน | บ้านและสวน | 28 มิ.ย. 63 | AMARIN TVHD34

366
28 มิ.ย. 63

“Onsen at ม่อนแจ่ม" เจ้าของ Mr.Michael Shane Howard ออกแบบ อาจารย์กฤษฎา โรจนกร " Tree House Villas Koh Yao " ผู้ช่วยผู้จัดการ คุณสุภาพร พจน์ประดิษฐ์ ออกแบบ Mr.John Underwood " Little Shelter " เจ้าของ คุณอภิชัย เทียนวิไลรัตน์ ออกแบบ คุณอมตะ หลูไพบูลย์ สตูดิโสถาปนิก Department of ARCHITECTURE "Little Nyonya" เจ้าของ คุณศรีสุดา - คุณชิตพงษ์ คู่อรุณ ออกแบบ คุณธรัช ศิวภักดิ์วัจนเลิศ บริษัท Dhamarchitects "Cherlock Hotel" เจ้าของ คุณณัฐวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ ออกแบบ คุณสุวิชญ์พงศ์ อาสนจินดา บริษัท Pantang Studio จำกัด " Botanica khaoyai " เจ้าของ คุณฐาศิริษ ศิวาคม ออกแบบ ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ บริษัท Vin Varavarn Architects (VVA) “The Ironwood" เจ้าของ คุณษุภภภา สนิทวงศ์ ออกแบบ คุณสรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และ คุณจำเนียร ทองมา " Brand New Fileld Good " เจ้าของและออกแบบ คุณนภัสสร ภูธรใจ - คุณเปรมณัช สุวรรณานนท์ ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

ไอเดียบ้านพื้นที่แคบ | บ้านและสวน | 21 มิ.ย. 63 | AMARIN TVHD34

1k
21 มิ.ย. 63

ช่วงบ้าน “Chez Mou " เจ้าของ คุณสุรศักดิ์ ลำวัฒนนนท์ และ Mr. Laurent Tasiacq ออกแบบ คุณวชิรศักดิ์ มณีวัฒนาพฤกษ์ บริษัท sea.monkey.coconut ช่วงบ้าน "บ้านดาดฟ้า" เจ้าของ คุณขจี เกศจุมพล ออกแบบ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ บริษัท WARchitect จำกัด ช่วงบ้าน "บ้าน Can Did House " เจ้าของ คุณพีรพัฒน์ วิมลมังครัตน์ ออกแบบ คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์ บริษัท INCHAN Atelier ช่วงบ้าน "บ้านเล็กแต่มีสไตล์" เจ้าของและออกแบบ คุณณัฐพัชร สุริยะกำพล ช่วงสวน "สวนธรรมชาติติดบ้าน" เจ้าของ คุณเกวลิน สุขุมานุกูล ออกแบบ คุณอัศนัย แก่นจันทร์ บริษัท ร่มรื่นแลนด์สเคป ช่วงสวน "ห้องห้องนี้สีเขียว" เจ้าของ คุณชุติมันทน์ มีชูชีพ และ คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล ออกแบบ คุณอิศรา แพงสี บริษัท Shabby Chic Gardens ช่วงสวน “ย่อ(สวน)ยุโรปไว้ข้างบ้าน" เจ้าของ คุณวรพจน์-คุณวรเทพ ชินวัฒนกิจ ออกแบบ คุณลีลาวดี เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา ช่วงสวน "สวนป่าส่วนตัว" เจ้าของ คุณภาสกร และ คุณนลินี อรพนิชอารี ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ บริษัท TTTTreeLandscape ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

ป่าล้อมบ้าน | บ้านและสวน | 14 มิ.ย. 63 | AMARIN TVHD34

380
14 มิ.ย. 63

ช่วงบ้าน “บ้านเหล็กในป่าใหญ่" เจ้าของและออกแบบ คุณประภากร วทานยกุล บริษัท สถาปนิก49 จำกัด ช่วงบ้าน "บ้านกลมกลืนกับธรรมชาติ" เจ้าของและออกแบบ คุณกศินร์ ศรศรี บริษัท Volume Matrix Co.,Ltd ช่วงบ้าน "บ้านหมอ | สล่า | สถาปนิก" เจ้าของ นพ.ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร ออกแบบ คุณนันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์ อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมสถาบันอาศรมศิลป์ ช่วงบ้าน "บ้านธรรม(ะ)ชาติ" เจ้าของ คุณอิสริยะ กุลวิทิต ออกแบบ คุณ พหลไชย เปรมใจ บริษัท สถาปนิกพอดี จำกัด ช่วงสวน "ยิ่งโต ยิ่งป่า" เจ้าของ ทันตแพทย์นันทวุฒิ จันทร์ศิริ ออกแบบ คุณคเชนทร์ ศรีมาก บริษัท พนา 1000 เมืองต้นไม้ ช่วงสวน "สวนป่าติดบ้าน" เจ้าของ คุณสุภาณี วัฒนศาสตร์ ออกแบบ คุณบดินทร์ ปิ่นเสนาะ บริษัท อยู่กับดินทร์ ช่วงสวน “สวนร่มเงาแบบไทยๆ" เจ้าของ คุณพิภาวรี พัฒนภักดี ออกแบบ คุณสุรินทร์ กมลศิริวัฒน์ บริษัท สวนทวีคูณ ช่วงสวน "เปลี่ยนป่าเป็น (สวน) ป่า" เจ้าของ คุณคิมห์ สิริทวีชัย ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ บริษัท TTTTreeLandscape ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

ข่าวยอดนิยม