บ้านและสวน | EP.5 | 4 เม.ย. 64 | AMARIN TVHD34

0
5 เม.ย. 64
บ้านและสวน
บ้านและสวน

"บ้าน บ้าน"
เจ้าของ คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม
ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล บริษัท Spacetime Architects
ตกแต่งภายใน คุณรังสรรค์ นราธัศจรรย์ บริษัท NIIQ


"สวนรวมความชอบ"
เจ้าของ คุณชนากานต์ – คุณชวิน พิทัก์ธีระธรรม
ออกแบบ คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ บริษัท Pergolar จำกัด


ช่วงมุมใหม่ "ป่าก์ คาเฟ่"
เจ้าของและออกแบบ คุณเอกอนันต์ จันทร์เอี่ยม HEADMAN architect


ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34
ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV


คำที่เกี่ยวข้อง

คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

บ้านและสวน | EP.4 | 24 ม.ค. 64 | AMARIN TVHD34

341
24 ม.ค. 64

“บ้านทำ-มะ-ดา” เจ้าของ คุณสายันต์ ทิพย์แสง - คุณอารมณ์ วิรัชศิลป์ ออกแบบ คุณประกิจ  กัณหา บริษัท Studio Miti ตกแต่งภายใน บริษัทเอเดค  อินทีเรียส์  จำกัด “บ้านนอก(เมือง)” เจ้าของ คุณภูวณัฐ์ วศุตม์ชานนทน์ ออกแบบ คุณมีชัย เจริญพร บริษัท Backyard Architect “บ้านไทยอยู่สบาย” เจ้าของ คุณจรัสศรี ศรีบำรุงเกียรติ ออกแบบ คุณนันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์ สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ “บ้านฟ้าบ่กั้น” เจ้าของ คุณจัตวา ชุณหบุญญทิพย์ – คุณอนุสรา แท่นพิทักษ์ ออกแบบ คุณทวิชากร เหล่าไชยยงค์ บริษัท S Pace Studio “สวนติดดิน” เจ้าของ คุณสิทธิรัชต์ – คุณบราลี ธนะรัชต์ ออกแบบ คุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง Little Tree Garden “สวน Rosalind” เจ้าของและออกแบบ คุณภานุวัฒน์ อ้นอารี “สวนสงบงาม” เจ้าของ คุณนพดล ไชยเชื้อ ออกแบบ คุณสุภัสเศรษฐ์ วิละรัตน์ “Wonder Garden” เจ้าของ คุณดาวิกา โฮร์เน่ ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

ข่าวยอดนิยม