ผู้ประกาศข่าว

เบนซ์ - กิตติกรณ์ศิลปดนตรี

"ให้ประสบการณ์สอนคน ให้ความเป็นตัวตนสอนเรา"

ทายาทของนักร้องชื่อดัง จีระพันธ์ วีระพงษ์ วัน เดือน ปีเกิด : 3 ธันวาคม 2533 น้ำหนัก : 73 กก. ส่วนสูง : 180 ซม. การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

ข่าวเที่ยงอมรินทร์

จันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น.

ช่องทางการติดตาม

เฟสบุ๊ก กิตติกรณ์ทวิสเตอร์ กิตติกรณ์อินสตาแกรม กิตติกรณ์