ผู้ประกาศข่าว

ปอนด์ - เอกลักษณ์ศรีสุขใส

"ความสำเร็จ" อยู่ที่ประสบการณ์ระหว่างทางก่อนถึง "เส้นชัย"

เป็นเด็กที่ชอบกิจกรรม และอยู่ในกรอบของครอบครัว วันหนึ่งได้มีโอกาสเปิดใจคุยกับที่บ้านอย่างจริงจัง เนื่องจากทางบ้านอยากให้เรียนหมอ เรียนวิศวกร แต่เราขอเลือกเรียนด้านสื่อมวลชน เพราะความฝันตอนเด็ก อยากเป็นผู้ประกาศข่าวพระราชสำนัก

ผู้ดำเนินรายการ

ข่าวเที่ยงอมรินทร์

จันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น.

ช่องทางการติดตาม

เฟสบุ๊ก เอกลักษณ์ทวิสเตอร์ เอกลักษณ์อินสตาแกรม เอกลักษณ์