กทม.ย้ำ เปิดเทอม 1 มิ.ย.นี้ แนะโรงเรียนสอนออนไลน์ชดเชยเพิ่ม

กทม.ย้ำ เปิดเทอม 1 มิ.ย.นี้ แนะโรงเรียนสอนออนไลน์ชดเชยเพิ่ม

0
12 พ.ค. 64

เปิดเทอม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ 1 มิ.ย.นี้ แนะโรงเรียนสอนชดเชยเพิ่ม จัดกลุ่มเล็กๆ หรือผ่านทางออนไลน์วันที่ 12 พ.ค.64 กรุงเทพมหานคร ออกเประกาศ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด กทม.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564
ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรได้ภายหลังจากเปิดการเรียนการสอนแล้ว โดยจะสอนชดเชยที่โรงเรียน หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความพร้อมของผู้เรียนในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่

1. On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

2. On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV

3. On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง

4. On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย

5. On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน

ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน สภาพแวดล้อม/ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่