ผู้ประกาศข่าว

ฝ้าย - ธนญญ์นภสสร์น้อยเวียง

"ผู้ประกาศสาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น"

ธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง สาวผู้มีใจรักในงานข่าว เริ่มต้นจากตำแหน่งรีไรท์เตอร์ สถานีข่าวภาคภาษาอังกฤษ ก่อนจะได้รับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวทั้งภาคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบงานเบื้องหลังในฐานะบรรณาธิการข่าวต่างประเทศอีกด้วย

ผู้ดำเนินรายการ

รายการทุบโต๊ะข่าว

วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 20.17 - 23.00 น.

วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 20.16 - 22.00 น.

วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 20.26 - 22.00 น.

ช่องทางการติดตาม

เฟสบุ๊ก ธนญญ์นภสสร์ทวิสเตอร์ ธนญญ์นภสสร์อินสตาแกรม ธนญญ์นภสสร์