สหกรณ์ฯ การบินไทย ยืนยันหาก "เจ้าจำปี" ล้ม จะได้รับชำระหนี้ก่อน

สหกรณ์ฯ การบินไทย ยืนยันหาก "เจ้าจำปี" ล้ม จะได้รับชำระหนี้ก่อน

1,027
15 พ.ค. 63

สหกรณ์ฯ การบินไทย เผยลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทย 1,332 ล้านบาท มีฐานะเป็นเจ้าหนี้การบินไทย หาก "เจ้าจำปี" ล้มจริงจะได้รับชำระหนี้ก่อน ย้ำชัดบริหารสภาพคล่องได้แน่นอน


สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง ฐานะความมั่นคงและการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยระบุว่า การลงทุนของสหกรณ์ฯ ในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นั้น เป็นการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้สหกรณ์ฯ ลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป โดยหุ้นกู้ของการบินไทยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "การบินไทย"


- การบินไทยยังประกอบธุรกิจตามปกติแม้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
- "การบินไทย" พ้นรัฐวิสาหกิจ ครม.ไฟเขียว ยื่นศาลล้มละลาย

- สหภาพแรงงานฯการบินไทย ร่อนแถลงการณ์ค้านมติลดสัดส่วน ก.คลังถือหุ้น
การบินไทยไขข้อข้องใจ พนักงานได้ตั๋วบินฟรีปีละ 7 ใบ?
ส.ส.ภูมิใจไทย ถามจะอุ้ม "การบินไทย" ไปเพื่ออะไร
สหภาพแรงงานการบินไทย ซัด "ทักษิณ" ต้นเหตุขาดทุนสะสมต่อเนื่อง


21641021_1228598353913056_537


สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย ไม่มีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


สหกรณ์ฯ ลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทยทั้งสิ้น 1,332 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 2.54% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่ 52,456 ล้านบาท (ยอด ณ เดือนเมษายน 2563) ซึ่งไม่กระทบต่อความมั่นคง โดยที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตรงตามกำหนดเวลาทุกงวด


การลงทุนในหุ้นกู้ของสหกรณ์ฯ ผู้ลงทุนอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ของการบินไทย หากการบินไทยต้องเลิกกิจการไม่ว่าสาเหตุใดก็จะได้รับการชำระหนี้ก่อนในฐานะเจ้าหนี้หุ้นกู้


ขอยืนยันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นคนละนิติบุคคล โดยอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์ฯ สามารถบริหารสภาพคล่อง ทำกำไร และจ่ายปันผลได้อย่างแน่นอน


AMARIN TV HD Live
Now Playing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่