ตัวแทนหน่วยงาน ภาคเอกชน ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561  อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34

ตัวแทนหน่วยงาน ภาคเอกชน ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34

3
25 ธ.ค. 60
ตัวแทนหน่วยงาน ภาคเอกชนต่างๆ ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561  สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34

ตัวแทน คณะกรรมการกิจการการกะจายเสียง กิจกาจโทรทัศน์ และกิจการโทรคมมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่อัมรินทร์ ทีวี โดยมีนาย สุปัน รักเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว อัมรินทร์ ทีวี เป็นผู้รับมอบ


นายธนัยนันท์ ธนันท์ปพัฒน์ นายสุชาติ ถนอม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชาดำริ นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ อัมรินทร์ ทีวี โดยมี นายสุปัน รักเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว เป็นผู้รับมอบ


คุณประภัสสร มณฑา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะ นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่อัมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 มีคุณสุปัน รักเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวอัมรินทร์ ทีวี เป็นผู้รับมอบ


นายบุณยฤทธิ์ กัลยานมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่อัมรินทร์ ทีวี โดยมีนายคุณสุปัน รักเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวอัมรินทร์ ทีวี เป็นผู้รับมอบ และมอบหนังสือ “ ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์ “ ของแพรวสำนักพิมพ์ สวัสดีปีใหม่ตอบแทน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

close sticky