ยาดมโป้ยเซียน
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'อภิรัชต์' เป็นรอง ผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'อภิรัชต์' เป็นรอง ผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

1,218
18 พ.ย. 63

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "บิ๊กแดง-อภิรัชต์ คงสมพงษ์" เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตย์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์


เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีใจความว่า


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน


012-4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่