close sticky

ลูกจ้าง ม. 33 จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน ได้รับการเยียวยา อะไรบ้าง

671
13 ม.ค. 64

ประกันสังคม แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่


สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงมาตรการเยียวยาในส่วนของ ผู้ประกันตน มาตรา 33 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยระบุว่า

มาตรการเยียวยาที่ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับคือ

- การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

- ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

- การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน


อนึ่ง ลูกจ้าง ม.33 คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป / ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง และเป็นผู้ส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท / เดือน ถึงจะเข้าข่ายได้รับมาตรการเยียวยาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ลูกจ้าง ม. 33 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการ "เราชนะ" ที่รัฐฯ จ่ายเยียวยา 3,500 บาท นาน 2 เดือน


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-
เปิดวิธี รับเงินชดเชยจาก "ประกันสังคม" ตกงานจากโควิด โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วัน
เผยเงื่อนไข กลุ่มอาชีพไหนจะได้รับเงินเยียวยา "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน
- "เราชนะ" กลุ่มไหนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐฯ ดึงฐานข้อมูลเดิมพิจารณาโอนเงินเยียวยา
-
"เราชนะ" เยียวยา 30 ล้านคน งบ 2.1 แสนล้าน เช็ก 3 กลุ่มอดรับสิทธิ
- ด่วน! ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่คนละ 3,500 บาท นาน 2 เดือน
เตรียมตัวลงทะเบียน "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่