"ดีเจมะตูม" เข้ารายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขคุมความประพฤติ ต้องรายงานตัว 3 เดือนต่อครั้ง

"ดีเจมะตูม" เข้ารายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขคุมความประพฤติ ต้องรายงานตัว 3 เดือนต่อครั้ง

0
27 ก.พ. 64

"ดีเจมะตูม" เข้าพบพนักงานคุมประพฤติ รับทราบเงื่อนไขคุมความประพฤติ รายงานตัว 3 เดือนต่อครั้ง ห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัด 3 เดือน พร้อมเข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยมาตรการคุมความประพฤติหลัง นายเตชินท์ พลอยเพชร หรือดีเจมะตูม เดินทางเข้าพบพนักงานคุมประพฤติ เพื่อรายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติว่า พนักงานคุมประพฤติได้ปฐมนิเทศและแจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ โดยจะต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง และห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัดภายในระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งมีแผนการแก้ไขฟื้นฟู ให้เข้ารับการอบรมและรับคำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้ ดีเจมะตูม จะต้องปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัดจนกว่าครบกำหนดการคุมความประพฤติระยะเวลา 1 ปี


149082007_4075399045813321_58

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่