close sticky

ปปง. สั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน 1,200 ล้านบาท เครือข่ายบ่อนพนัน หลงจู๊ - เสี่ยโป้

0
10 มี.ค. 64

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เครือข่ายบ่อนการพนัน หลงจู๊ และ เสี่ยโป้ รวมกว่า 1,200 ล้านบาท


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินการเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เครือข่ายบ่อนการพนันรายใหญ่ จำนวน 2 บ่อน ได้แก่ บ่อนการพนัน ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบ่อนการพนัน RJ (อาร์เจ) (หลัง บขส.) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายหลงจู๊ หรือนายสมชาย จุติกิติ์เดชา กับพวกและนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ นางสาวบานเย็น ชาญนรา (มารดาของเสี่ยโป้ฯ) กับพวก


โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 430 รายการ เช่น เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ ยานพาหนะ ห้องชุด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท พร้อมดอกผล ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542


พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 ในวันนี้ และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินตามที่เสนอ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไปนอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์มากกว่า 100 ราย ในการนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง.จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของชาติต่อไป


ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง.จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ อีกครั้ง


158288967_2688542741420703_44

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่