ยาดมโป้ยเซียน
ลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มคนชรา ผู้พิการ วันนี้วันสุดท้าย ใครยังไม่ได้ ห้ามพลาด!

ลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มคนชรา ผู้พิการ วันนี้วันสุดท้าย ใครยังไม่ได้ ห้ามพลาด!

0
26 มี.ค. 64

กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มคนชรา ผู้พิการ วันนี้ (26 มี.ค.) วันสุดท้าย ที่จุดบริการกว่า 3,500 จุด


กระทรวงการคลัง รับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไปถึงวันที่ 26 มี.ค.2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รมว.คลัง ที่ให้มีการดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ


โดยมีจุดบริการรับลงทะเบียนมากกว่า 3,500 จุด ทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ รวมทั้งประสานกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ


1616733150101


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กเลย! กลุ่มทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบ 2 เงินเข้ารวดเดียว 7,000 บาทวันนี้


สำหรับความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564ดังนี้


1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 59,881 ล้านบาท


2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 85,908 ล้านบาทและ


3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 8,118 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 153,907 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ


164564261_1623507391187904_61

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่