สงกรานต์ล่ม คมนาคม ให้ประชาชน คืนตั๋วโดยสาร ได้ รับเงินเต็มจำนวน

สงกรานต์ล่ม คมนาคม ให้ประชาชน คืนตั๋วโดยสาร ได้ รับเงินเต็มจำนวน

0
8 เม.ย. 64

กระทรวงคมนาคม ประกาศให้ประชาชน คืนตั๋วโดยสาร ทุกประเภท ได้สามารถคืนตั๋วโดยสารทุกประเภท โดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ก่อนกำหนดเดินทาง 24 ชม.


เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ประธานคณะทำงานภายใต้ประกาศกระทรวงคมนาคม มาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกประกาศ กระทรวงคมนาคม ระบุ มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน-ควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19


บขส.ให้คืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทางช่วงสงกรานต์ได้โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ มีแนวโน้มทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง และมีความเป็นไปใด้ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการระบาดของโรคในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง ดังนี้  1. ให้หน่วยบริการระบบชนส่งการเดินทางในช่วงเทตกาลสงกรานต์ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการอนุญาตให้ คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักคำใช้ง่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเตินทางก่อน 24 ชั่วโมง เดินทางวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้คืนก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชัดเจน

  2. กรณีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และขเมือง ให้เข้มงวด ช่องทาง ทางตรวจ คัดกรอง และป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล เพิ่มความถี่ ให้มากที่สุด

  3. ให้หมั่นดูแล ทำความตะอาด ทั้งบวิเวณทุกผิวสัผัส ห้องสุขา ช่องแอร์ ให้มากที่สุด โดยให้ทำทุกชั่วโมง

  4. ให้ตรวจสอบ คัตกรอง พนักงานผู้ให้บริการ ในทุกระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และดรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยให้ทำสมุดตรวจสอบ อุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดที่สุด

  5. ให้ทุกหน่วยงานรายงานรายชื่อ และจำนวนชำาราชการ หนักงาน ผู้ติดเชื้อ ทุกวัน ทุกหน่วยงาน


อย่างเคร่งครัดต่อกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งมาดรการกำกับ ดูแล ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย


สงกรานต์บุรีรัมย์ ล่ม! คกก.โรคติดต่อออกประกาศ งดจัดงาน Buriram Songkran Festival 2021
กทม.ยกเลิกงานสงกรานต์ แนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด


 

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่