ยาดมโป้ยเซียน
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดังจากการล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดังจากการล้มละลาย

4,304
13 พ.ค. 64

วานนี้ 11 พ.ค.2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยที่ 1 จากล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.4048/2559 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ชี้ประชาชนไม่ค่อยระมัดระวังตัวเอง 


ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 9 ก.พ.2561 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นางสาวกุลภรณ์ ผิวอ่อน จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นั้น


บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิจารณาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้นางสาวกุลภรณ์ ผิวอ่อน ที่ 1 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคลล้มละลาย นับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ อำนาจรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี 


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปอีก 1 ปี 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่