close sticky

แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์ งดให้ความเห็นเรื่องวัคซีนโควิด 7 วัน หลังถูกผู้บังคับบัญชาติง

0
25 มิ.ย. 64

แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์ ประกาศงดให้ความเห็นเรื่องวัคซีนโควิดเป็นเวลา 7 วัน หลังผู้บังคับบัญชาบอกให้ระมัดระวัง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บันดาล ซื่อตรง อาจารย์แพทย์หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศของดให้ข้อมูลและความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์โควิดและการบริหารจัดการเรื่องโควิดวัคซีน หลังผู้บังคับบัญชาแนะนำให้ระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลและให้ความเห็นโดยระบุว่า


เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมาก และการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนของประเทศไทยยังดูมีปัญหาอย่างมาก
ข้าพเจ้า ผศ.นพ.บันดาล ซื่อตรง อาจารย์แพทย์หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พยายามให้ข้อมูลและความคิดเห็นในสื่อออนไลน์เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายวัคซีนให้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอมาใช้เป็นวัคซีนหลักของประเทศ


เนื่องจากมีหลักฐานทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวัคซีนชนิดอื่นที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน และมีหลักฐานการใช้ในประเทศต่างๆ มาแล้วว่าทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิดได้สำเร็จ เช่นใน ประเทศอิสราเอล เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา และพบว่าวัคซีนดังกล่าวสามารถสั่งซื้อในปริมาณที่มากถึง 40 ถึง 50 ล้านโดสได้ โดยสามารถส่งมอบได้ในเวลาไม่นาน เช่น การสั่งซื้อของประเทศอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้รับการส่งมอบวัคซีนดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม
โดยที่ข้าพเจ้ามิได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทวัคซีนดังกล่าวที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น


000_97h7an


อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อมูลของข้าพเจ้าอาจส่งผลกระทบให้เกิดความไม่สบายใจกับผู้เชี่ยวชาญบางท่าน ที่ได้พยายามทำหน้าที่อย่างสุจริตใจ ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงต้องกราบขออภัยต่อท่านผู้เชี่ยวชาญทุกๆ ท่านด้วยความจริงใจ


จากการประเมินของข้าพเจ้า มีโอกาสที่การระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยจะมีความรุนแรงจนยากที่จะควบคุมได้ ถ้าประเทศของเรายังไม่สามารถจัดหาวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอมาเป็นวัคซีนหลักให้ใช้ได้ทันเวลา จึงได้พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับสังคมในฐานะของนักวิชาการในนามส่วนตัว ซึ่งไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นในนามของสถาบันที่สังกัดแต่อย่างใด


ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่หวังดีจากผู้บังคับบัญชาให้ระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นที่อาจจะกระทบต่อบุคคลที่สาม ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับคำแนะนำมาถือปฏิบัติ โดยข้าพเจ้าจะของดการให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน และหลังจากนั้น ข้าพเจ้าจะใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นของข้าพเจ้าไปส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สามอีกต่อไป


205812395_852963362011259_402

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่