ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่

บ้านและสวน | EP.26 | 11 ต.ค. 63 | AMARIN TVHD34

0
11 ต.ค. 63
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน "บ้าน V House"
เจ้าของ คุณอรณิช พรหมบุบผา - คุณ Vincen Arnaud Barrau
ออกแบบ คุณปองพล ยุทธรัตน์ เฮ็ด ดีไซน์ สตูดิโอ


ช่วงสวน "สวนของดิน"
เจ้าของ คุณอังสุมาลิน คำภักดี
ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTTTree Landscape


ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34
ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV


คำที่เกี่ยวข้อง

คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

บ้านและสวน | EP.3 | 17 ม.ค. 64 | AMARIN TVHD34

189
17 ม.ค. 64

ช่วงบ้านและช่วงสวน "คุณค่าที่ควรครอบคลอง" เจ้าของ คุณนิชา ศรศึก สถาปนิก คุณพวัสส์ อธิศิริอริยกุล มัณฑนากร คุณชินภานุ อธิชาธนบดี "เราเล็ก ..(ภู)เขาใหญ่" เจ้าของ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ออกแบบ คุณคุณโรจนินทร์ มิลินธนาสิทธิ์ "บ้านรักสงบ" เจ้าของ คุณนพดล ศรีเกียรติขจร ออกแบบ คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล บริษัท Spacetime Architects "บ้านใจดี" เจ้าของและออกแบบ คุณณรงค์วิทย์ อารีมิตร Architect 49 limited "สวนของดิน" เจ้าของ คุณอังสุมาลิน คำภักดี ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree Landscape "ธรรมชาติติดบ้าน" เจ้าของ คุณเกวลิน สุขุมานุกูล ออกแบบ คุณอัศนัย แก่นจันทร์ บริษัท ร่มรื่นแลนด์สเคป "Colourful Forest" เจ้าของ คุณปรีดา ขจรโกวิทย์ ออกแบบ คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ Pergolar Landscape & Architecture "สบายกาย สบายใจ" เจ้าของ คุณวิศธิฉัตร์ – คุณอลิสา นรเศรษฐีกุล ออกแบบ คุณทินกร ศรีวัฒนะธรรมา บริษัท สวนสวยแลนด์สเคป จำกัด ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.1 | 3 ม.ค. 64 | AMARIN TVHD34

144
3 ม.ค. 64

ช่วงบ้าน "บ้านชมดอย" ออกแบบ คุณศิริศักดิ์ ธรรมศิริ Death by Arch ช่วงบ้าน "บ้านสุขเสมอดอย" เจ้าของ คุณณวริศ รักกุลชรมย์ - อรรฆย์ วิริยะกิจจานุรักษ์ ออกแบบ คุณณัฐพล จันทรวงศ์ สำนักงานสถาปนิกแผลงฤทธิ์ ช่วงบ้าน "หลงรัก(บ้าน)เชียงใหม่" เจ้าของ คุณพอล วัลเลอร์ – คุณธัญชนก สุวรรณชัย ออกแบบ คุณมาร์คูส โรเซลีบ Chiangmai Life Construction ช่วงบ้าน "บ้าน(เมือง)นอกตีนดอย" เจ้าของ คุณไฉไล โกมารกุล ณ นคร ออกแบบ คุณรุ่งโรจน์ บุญเจริญ ช่วงสวน "หอมกลิ่นโรสแมรี่" เจ้าของและออกแบบ คุณธนพร ไฮนซ์ ช่วงสวน "ป่าในจินตนาการ" เจ้าของ คุณเตชินท์ จันทร์วาววาม ออกแบบ คุณฐาปนิต โชติกเสถียร Murraya Garden ช่วงสวน "สวนสุขภาพดี" เจ้าของและออกแบบ คุณสิทธิชัย จงประสบธรรม ช่วงสวน "อลังการงานช้าง" เจ้าของและออกแบบ คุณบุญรักษ์ ธนกิจเจริญโรจน์ – คุณนิพนธ์ คีรีกิจไพศาล Changtong Bigtree Chiangmai ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

ข่าวยอดนิยม