พิษโควิด "ปูนซีเมนต์นครหลวง" อ่วม! ปิดสายการผลิต รง.สระบุรี เปิดสมัครใจลาออก

พิษโควิด "ปูนซีเมนต์นครหลวง" อ่วม! ปิดสายการผลิต รง.สระบุรี เปิดสมัครใจลาออก

64
16 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดสายการผลิตโรงงาน 1 กิจการสระบุรี และโครงการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ปี 2563


ทั้งนี้ ใจความสำคัญของประกาศระบุว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ คำสั่งซื้อปูนซีเมนต์ของลูกค้าลดลงเป็นจำนวนมาก และคาดว่าความต้องการปูนซีเมนต์มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง คณะผู้บริหารกลุ่มของบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องลดกำลังการผลิตลง โดยปิดสายการผลิตโรงงาน 1 ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป และจากการปิดสายการผลิตนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องลดกำลังคนในสายการผลิตโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุนทั้งหมด นับจากวันที่ปิดโรงงาน 1 เป็นต้นไป


บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานของบริษัทฯ และส่วนรวมน้อยที่สุด บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเปิดโครงการออกจากงานด้วยการเห็นชอบร่วมกันปี 2563 ให้กับพนักงานโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุน ที่จะสมัครเข้าโครงการนี้เป็นอันดับแรก หากบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะลดอัตรากำลังคนต่อไป บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานสายการผลิตในกิจการสระบุรีอื่น เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติม ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


"วัดดอนจั่น" ขอบริจาคอาหาร-ชุดนร. "โควิด-19" ทำเด็กกำพร้า 700 คนลำบาก


วิกฤตโควิด-19 โรงจำนำเชียงใหม่เผย ชาวบ้านยกครกหินแลกเงิน 200 ต่อลมหายใจ


ตำรวจรวบโจรเคอร์ฟิวขึ้นบ้านชาวบ้าน 3 หลังรวดในคืนเดียว อ้างโควิด-19 ทำผันตัวเป็นขโมย


มท.สั่งผวจ. คุมเข้มโควิด-19 สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 4 ทุ่ม-ตี 4 เท่ากันทั้งประเทศ ถึง 30 เม.ย.


 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศดังกล่าวยังได้ระบุ คุณสมบัติของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน อาทิ ต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ กิจการสระบุรี อายุไม่จำกัด ต้องเป็นพนักงานที่ไม่อยู่ในโครงการ Performance lmprovement Program (PIP)


ส่วนการช่วยเหลือ จะให้ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่ออกจากงาน ซึ่งรวมถึงเงินทุกประเภทที่บริษัทฯ ต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานและหรือตามระเบียบบริษัทฯ ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอายุงาน ได้รับเงินกองทุนสะสมและหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของพนักงานบวกด้วย ส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ รวมทั้งผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยจากกองทุนโดยจ่ายให้เต็ม 100% ไม่คำนึงถึงอายุงาน และวันพักร้อนที่เหลือเมื่อคำนวณตามอัตราส่วน จะคำนวณจ่ายเป็นเงินให้ปูนซีเมนต์นครหลวง-1
ปูนซีเมนต์นครหลวง-2

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่