คาเฟ่หมา-แมว เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19

คาเฟ่หมา-แมว เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19

0
22 พ.ค. 63

โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คาเฟ่หมา-แมว หรือสัตว์อื่นๆ เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19


ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คาเฟ่หมา-แมว หรือสัตว์อื่นๆ เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเจ้าของและผู้ใช้บริการขอให้ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม 12 ข้อ ได้แก่


1.แยกบริเวณรับประทานอาหารกับบริเวณชมสัตว์ให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน


2.ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสัมผัสสัตว์โดยตรง เช่น การอุ้มสัตว์ และการเอาหน้าเข้าใกล้สัตว์


3.ระหว่างการชมสัตว์ ผู้ให้บริการต้องมีการควบคุมให้มีการเว้นระยะห่าง ลดการพูดคุย ไม่ใช้เสียงดัง ไม่ตะโกน เพื่อลดการเกิดละอองฝอยจากน้ำลาย


4.งดการให้ผู้ใช้บริการป้อนอาหาร/ให้อาหารสัตว์


5.ก่อนและหลังเข้าบริเวณชมสัตว์ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล


6.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณชมสัตว์


7.ปิดทำความสะอาดและระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง


8.ใช้ระบบการจองเพื่อใช้บริการและบันทึกข้อมูล เพื่อการติดตามสอบสวนโรค


9.ถ้าสัตว์มีอาการป่วย ให้นำส่งสัตวแพทย์เพื่อรักษาและจำแนกไม่ให้ปะปนกับสัตว์ตัวอื่น


10.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ


11.ทำความสะอาดสัตว์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หลังปิดบริการเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง


12.เมื่อใช้บริการที่ต้องถอดรองเท้า ต้องให้มีระบบที่วางรองเท้าที่ง่ายต่อการจัดเก็บไม่ให้เกิดความสับสน จัดหาถุงใส่รองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง และมีเจลแอลกอฮอล์บริการในบริเวณดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่