ศธ.ส่งหนังสือแจ้งทุกโรงเรียน ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

ศธ.ส่งหนังสือแจ้งทุกโรงเรียน ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

0
10 ก.ค. 63

ศธ.ส่งหนังสือแจ้งทุกโรงเรียน ออกกฎเรื่องทรงผมตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ แต่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน และให้ลงโทษนักเรียนตามระเบียบ 4 ข้อ ห้ามตัดหรือกล้อนผม


จากข้อถกเถียงกรณีหลายโรงเรียนยังตัดหรือกล้อนผมนักเรียนจนแหว่ง ทำให้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็ก และไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่ได้เปลี่ยนระเบียบทรงผมแล้วนั้น ล่าสุดนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เผยว่า ศธ.ได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2518 ซึ่งหากสถานศึกษาใดยังใช้ระเบียบเดิมจะต้องวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนขึ้นใหม่ตามประกาศกระทรวง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวง


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เครือข่ายนักเรียนร้องศธ. ขอความชัดเจนกฎไว้ทรงผม พบหลายรร.ยังถูกครูจับตัด
กระทรวงศึกษาฯ ออกระเบียบใหม่ให้นักเรียนชาย-หญิงไว้ผมยาวได้ ห้ามดัด-ย้อม
ครูยอมขอโทษหั่นผมเด็กนักเรียนหญิง สพม.ฟันธงไว้ผมสั้น-ยาวได้ไม่ผิดกฎ
- ขอยอมแพ้! แม่ให้ลูกสาวลาออก หลังร้องเรียนถูกครูหั่นผมกลับถูกโจมตีหนัก


ส่วนภาพการกล้อนผมนักเรียน ที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ ยอมรับว่าโรงเรียนทำไม่ถูกต้อง เพราะการจะลงโทษนักเรียนไม่ว่าจะกระทำความผิดใด ๆ ก็ตามจะต้องยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มี 4 ข้อดังนี้


1.ว่ากล่าวตักเตือน
2.ทำทัณฑ์บน
3.ตัดคะแนนความประพฤติ
4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


ทั้งนี้รวมไปถึงการทำโทษนักเรียนในกรณีอื่น ๆ ด้วย ต้องยึดหลักการลงโทษ 4 ข้อนี้เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่