MEA อาสาพัฒนาศาสนสถาน สืบสานแนวพระราชดำริ 'บ-ว-ร' พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

MEA อาสาพัฒนาศาสนสถาน สืบสานแนวพระราชดำริ 'บ-ว-ร' พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

0
29 ก.ค. 63

MEA อาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และออกหน่วยบริการชุมชน


วันนี้ (25 กรกฎาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ร่วมจัดกิจกรรม “MEA อาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและออกหน่วยบริการชุมชน”ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร


โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการน้อมนำแนวพระปฐมบรมราชโองการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” อันสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ “บ-ว-ร” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน


อีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมทำความดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยพนักงานจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานที่มีจิตสาธารณะ MEA ร่วมกันตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า ปรับปรุงสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย รวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตและสามเณรรวมทั้งสิ้น 56 ทุน


112597000_3759015194125590_76


116341307_3759017147458728_86


110180127_3759016524125457_77


112317753_3759015947458848_84

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม