ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
กองประกวด Miss Universe thailand 2020 ร่อนจดหมายตัดสิทธิ์ "เฌอเอม"

กองประกวด Miss Universe thailand 2020 ร่อนจดหมายตัดสิทธิ์ "เฌอเอม"

0
1 ต.ค. 63

วันนี้ทางกองประกวด Miss Universe thailand 2020 ได้ออกมาแถลงชี้แจงประเด็นดราม่าร้อนเกี่ยวกับเรื่องราวของ “เฌอเอม ชญาธนุส” และ “คุณเคน” ซึ่งการชี้แจงครั้งนี้ นำโดย “คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก”และ “คุณณรงค์ เลิศกิตศิริ” National Director of Miss Universe ได้ร่อนจดหมายยุติบทบาทการเป็นผู้เข้าประกวดของ “เฌอเอม ชญาธนุส” โดยได้ระบุว่า...

 เรื่อง ขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

เรียน คุณชญาธนุส ศรทัตต์

 

 

s__15589385ตามที่ท่านได้เป็นผู้สมัครเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ท่านได้ทําข้อตกลงการเข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 กับบริษัท หรือ กองประกวด รายละเอียดท่านเองก็ทราบดีอยู่แล้วนั้น

ปรากฏว่าในระหว่างการประกวดท่านได้มีการนําเอา นายสิทธิชัย เร็ววิโรจน์ หรือ เคน ซึ่งเป็นผู้จัดการ ส่วนตัวหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับท่าน ในระหว่างที่ท่านหรือผู้เข้าประกวดได้ ร่วมกิจกรรมกับกองประกวด โดยที่นายสิทธิชัย เร็ววิโรจน์ หรือ เคน มิใช่พี่เลี้ยงที่กองประกวดได้จัดหาให้แก่ผู้ เข้าประกวดทุกท่านแต่อย่างใดการกระทําของท่านจึงเป็นการผิดข้อตกลงการเข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ในข้อ 5.29 วรรคหนึ่ง และอาจทําให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่น ๆ ที่มิได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัว การกระทําของท่านจึงเป็นการฝ่าฝืนและละเมิดข้อตกลงดังกล่าว

 

s__15589395

 ดังนั้น ทางกองประกวด จึงขอใช้สิทธิ์ในข้อตกลงการเข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ข้อ 5.29 วรรคสี่ ตัดสิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ 30 คนสุดท้ายในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 นับแต่วันน้ีเป็นต้นไป

 ( 30 กันยายน 2563 )

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยาภรณ์ แสนโกศิก) ตัวแทนกองประกวด

s__68247945

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่