ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
'ดาราเทวี' ปิดกิจการ พนง.โรงแรม 258 คนเคว้ง! ประกันสังคมรุดช่วยเหลือ

'ดาราเทวี' ปิดกิจการ พนง.โรงแรม 258 คนเคว้ง! ประกันสังคมรุดช่วยเหลือ

0
30 พ.ย. 63

ประกันสังคมเชียงใหม่ เข้าให้การช่วยเหลือพนักงานโรงแรมดาราเทวี 258 คน หลังโรงแรมชื่อดังประกาศปิดกิจการ เนื่องจากขาดทุนมานานแถมโดนพิษโควิด-19 ซ้ำจนกระทบสภาพคล่อง


กรณีโรงแรมดาราเทวี ประกาศปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน หลังขาดทุนสะสมมานาน 3 ปี แถมโดนพิษโควิด-19 ซ้ำจนกระทบต่อสภาพคล่องจนสุดจะยื้อต้องปิดกิจการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63


ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63 น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือพนักงาน พบว่า บริษัท ดาราเทวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมดาราเทวี ได้ประกาศยุติการดำเนินกิจการและเลิกจ้างพนักงานจำนวน 258 คน เนื่องจากประสบปัญหาจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวชุดที่ 1 เมื่อเดือน ส.ค.-ก.ย. 63 และชุดที่ 2 เมื่อเดือน ต.ค.-พ.ย. 63 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ได้เร่งประสานฝ่ายบุคคลเพื่อติดต่อและเข้าให้คำแนะนำแก่ลูกจ้างดังกล่าว และจากสถานการณ์โควิด-19 มีลูกจ้างบางส่วนได้ขึ้นทะเบียนว่างงานไว้แล้วจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เดือนเม.ย. 63 ที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตาม หากบริษัทปิดกิจการลูกจ้างกลุ่มนี้ยังมีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง 70% เป็นเวลา 200 วัน สำหรับลูกจ้างที่ขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรไว้ขณะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำโดยให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อเพื่อรับสิทธิสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องเดือนละ 600 บาท จนกว่าบุตรจะอายุครบ 6 ปี และในกรณีลูกจ้างกลุ่มที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำในเรื่องการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยลูกจ้างอายุ 55 ปี บริบูรณ์จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ ตามระยะเวลาที่ได้ส่งเงินสมทบ และได้แนะนำให้สมัครมาตรา 39 หรือมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว


160662092478

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่