ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
'อีสต์ วอเตอร์' จับมือ 'ไทยออยล์' ส่งจ่ายน้ำครอบคลุมโครงการพลังงานสะอาด

'อีสต์ วอเตอร์' จับมือ 'ไทยออยล์' ส่งจ่ายน้ำครอบคลุมโครงการพลังงานสะอาด

0
25 ธ.ค. 63

อีสท์ วอเตอร์ และไทยออยล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำและลงนามสัญญาซื้อขายน้ำ ส่งจ่ายน้ำครอบคลุมโครงการพลังงานสะอาด


เมื่อเร็ว ๆ นี้ อีสท์ วอเตอร์ และ ไทยออยล์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำและลงนามสัญญาซื้อขายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่โครงการพลังงานสะอาด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และรองรับความต้องการใช้น้ำของโครงการอื่น ๆ ของกลุ่มไทยออยล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ และลงนามสัญญาซื้อขายน้ำ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการขยายเขตการส่งจ่ายน้ำให้แก่โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) รวมถึงโครงการภายใต้กลุ่มไทยออยล์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น


และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านแหล่งน้ำต่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและรวมถึงโครงการภายใต้กลุ่ม บมจ. ไทยออยล์ อีสท์ วอเตอร์ จึงเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำ รวมถึงวางแผนโครงการลงทุนต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อาทิ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองจากบ่อดินเอกชนและและดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการระบบส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ, โครงการผันน้ำจากคลองพานทอง-บางพระ, โครงการระบบส่งน้ำคลองหลวง, โครงการระบบส่งน้ำ ประแสร์- หนองค้อ- บางพระ เป็นต้น


อีสท์ วอเตอร์ พร้อมให้บริการส่งจ่ายน้ำให้แก่ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภค โดยให้บริการจัดการน้ำแบบครบวงจร และให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นการวางแผนและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้น้ำทุกราย มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำอันทันสมัยมาใช้ควบคู่กันไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม