ยาดมโป้ยเซียน
นครพนมเปิดประชุมสภาอบจ.ครั้งแรก ฮือฮา! มีนายกฯ-ส.อบจ.อายุน้อยที่สุดในประเทศ

นครพนมเปิดประชุมสภาอบจ.ครั้งแรก ฮือฮา! มีนายกฯ-ส.อบจ.อายุน้อยที่สุดในประเทศ

0
18 ก.พ. 64

นครพนมเปิดประชุมสภาอบจ.ครั้งแรก ฮือฮา มีนายกฯ-ส.อบจ.อายุน้อยที่สุดของประเทศ โดยนายกฯ อายุ 36 ปี ขณะที่ ส.อบจ.อายุน้อยที่สุด 26 ปี 


วันนี้(18 ก.พ.64) เวลา13.30น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นประธานเปิดการประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมครั้งแรก โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ(ส.อบจ.นครพนม) จำนวน 30 คน จาก 12 อำเภอ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


หลังประธานกล่าวเปิดงาน นายสมเกียรติ ศิริตัน ปลัดอบจ.นครพนมในฐานะเลขานุการสภาอบจ.ฯชั่วคราว ได้เชิญนางสุวิมล ทองธรรมชัยอายุ 70 ปี ส.อบจ.เขต3 อำเภอเมืองนครพนมซึ่งเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมขึ้นเป็นประธานสภาฯชั่วคราว  พร้อมนำสมาชิกฯกล่าวคำปฏิญาณตนตามมาตรา 12 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5พ.ศ.2540) ว่า“จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”


vlcsnap-2021-02-18-18h35m59s8


โดยวาระการประชุมที่ 2 ได้ทำการเลือกประธานสภาอบจ.นครพนม ซึ่งนายอภิชาต ดีบุกคำ ส.อบจ.เขต 3 อำเภอท่าอุเทน เสนอชื่อนายทันใจ ณ รังศรี ส.อบจ.เขต 1 อำเภอศรีสงคราม ซึ่งนายทันใจ ได้ขอมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา อบจ.นครพนมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ตามมาตรา 22 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่5)พ.ศ.2562 ประกอบข้อ11(1) และข้อ 21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 โดยมีสมัยละ 45 วัน ซึ่งนายอภิชาต ดีบุกคำ เสนอให้เปิดสมัยประชุมฯ สมัยแรกในวันที่ 2 มีนาคม ที่จะถึงนี้ โดยในวันดังกล่าวนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนมจะแถลงนโยบายในการบริหารต่อที่ประชุมด้วย


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีนางสุวิมล ทองธรรมชัย เป็นส.อบจ.ฯที่มีอายุมากที่สุดในสภาฯ แล้ว สภาอบจ.นครพนม ก็ยังมีส.อบจ.ฯที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยด้วย คือ นายธนากรณ์ ปราณีนิตย์ ส.อบจ.เขต 1 อำเภอธาตุพนม ซึ่งมีอายุเพียง 26 ปีเท่านั้น ทำให้อบจ.นครพนม ได้ชื่อว่ามีนายกอบจ.ฯหญิงอายุน้อยที่สุดในประเทศเพียง 36 ปี และมีส.อบจ.ฯหนุ่มที่สุดในประเทศอีกด้วย 

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่