วัดองศาเดือด! ประเด็นซักฟอก '10 รัฐมนตรี' ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 16 - 19 ก.พ. 64

วัดองศาเดือด! ประเด็นซักฟอก '10 รัฐมนตรี' ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 16 - 19 ก.พ. 64

195
16 ก.พ. 64

เปิดรายชื่อ 10 รัฐมนตรีที่ถูก อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2564 วันที่ 16 - 19 ก.พ. และลงมติ 20 ก.พ.นี้ โดยฝ่ายค้านจะใช้เวลาซักฟอก 42 ชั่วโมง ทั้ง 10 รายชื่อประกอบด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
- บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด
- ปล่อยให้เกิดการฉ้อฉล
- ละเลยก่อให้เกิดการทุจริต

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
- ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
- ใช้งบประมาณเพื่อความร่ำรวย
- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข
- บริหารงานผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการระบาดระลอก 2 อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์
- ลอยตัวหนีปัญหา
- เลือกปฏิบัติ
-แต่งตั้งบุคคลไม่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
- บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงความผาสุกของประชาชน
- ใช้อำนาจหาประโยชน์ให้พวกพ้องและตนเอง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
- ไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์
- ไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน
- ใช้อำนาจแทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน
- ปล่อยให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ในผู้ใช้แรงงาน
- ไม่กำกับผู้ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการแพร่ระบาดโควิด


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- บริหารราชการนแผ่นดินเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง
- เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาดเพื่อดำเนินงานในกิจการของรัฐ

นายนิพนธ์ บุญญาณมณี รมช.มหาดไทย
- ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
- ขาดคุณธรรม
- ใช้อำนาจหน้าที่ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง
- ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์
- ปกปิดข้อมูลความจริงซึ่งควรแจ้งหรือยื่นแจ้งบัญชีหนี้สินหรือทรัพย์สิน
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
- เข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ


 


763842

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่